Новини

Майчинство в цял свят

Maternity Worldwide спасява животи, като обучава местни акушерки и лекари да предоставят квалифицирани грижи за майките за безопасно раждане

Всеки ден 800 жени умират по време на раждане или усложнения, свързани с бременността. Maternity Worldwide работи в страни, където рискът е най-висок, и с жени, които са в най-голяма нужда. Ние спасяваме животи, като: обучаваме местни акушерки и лекари да предоставят квалифицирани грижи за майките за безопасно раждане; предоставяне на образование в общността, така че хората да знаят как да идентифицират рисковете и кога да потърсят професионална помощ; подкрепа на жените да създадат малък бизнес, за да могат да плащат за пътуване до здравен център за раждане; подобряване на достъпа до здравни грижи чрез използване на линейки с мотоциклети и клиники в селските райони.

Струва само £15 за спонсориране на безопасно раждане, £1 за осигуряване на жизненоважни антибиотици за предотвратяване на инфекция след раждането и £80 за плащане за едномесечно обучение по акушерство.

За да научите повече, моля, посетете www.maternityworldwide.org , електронна пощаinfo@maternityworldwide.orgили се обадете на 01273-234033.